Chatrandom Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 4/12/18

Chatrandom jest usługą Cogroup Limited (zwaną dalej "nas" lub "my"). Chatrandom zapewnia usługi interaktywnego czatu i strumieniowania kamer. Usługi te są dostępne za pośrednictwem aplikacji przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnych, dla tych, którzy pobrali naszą aplikację lub uzyskali dostęp do Chatrandom za pośrednictwem przeglądarki internetowej, niezależnie od tego, czy aplikacja została udostępniona przez nas, czy przez podmiot zewnętrzny (wszystkie takie instancje aplikacji, niezależnie od tego, czy jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej, mogą być na przemian określane jako "Chatrandom," "Platforma" lub Usługi".) Korzystanie z Usług może być wykonywane przez tych, którzy pobrali aplikację mobilną, zarejestrowali Konto lub osoby, które w inny sposób uzyskują dostęp do tych Usług, bez względu na środki dostępu, potwierdzasz, że korzystanie z nich jest uzależnione od przestrzegania wszystkich Zasad, Warunków i wszystkich Polityk, w tym Polityki Prywatności i Fakturowania włączonych przez odniesienie ("Warunki Korzystania").

POBIERAJĄC APLIKACJĘ MOBILNĄ, UZYSKUJĄC DOSTĘP DO APLIKACJI PRZEGLĄDARKI WEBOWEJ LUB KORZYSTAJĄC W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z TYCH USŁUG, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

JEŚLI NIE CHCESZ BYĆ ZWIĄZANYM Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, PROSIMY O ZAPRZESTANIE WSZELKIEGO UŻYTKOWANIA NATYCHMIASTOWO. TWOIM ROZWIĄZANIEM W PRZYPADKU BRAKU ZADOWOLENIA Z ZAWARTOŚCI LUB INNYCH INFORMACJI DOSTĘPNYCH W RAMACH TEJ USŁUGI LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG. ZGODA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ NATYCHMIASTOWO PO ROZPOCZĘCIU KORZYSTANIA Z USŁUG.

ACCEPTANCE OF THESE TERMS REQUIRES USERS TO FOLLOW OUR ACCEPTABLE USE POLICY, AS DISCUSSED BELOW. OUR ACCEPTABLE USE POLICY MAKES CLEAR THAT THERE IS NO TOLERANCE FOR OBJECTIONABLE CONTENT OR ABUSIVE USERS, AS FURTHER DEFINED IN THE ACCEPTABLE USE SECTION.

Korzystając z tych Usług, za pośrednictwem Chatrandom lub powiązanej strony internetowej lub aplikacji, masz możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami użytkowania, a dalsze korzystanie z nich jest uwarunkowane Twoją zgodą, że dalsze korzystanie z tych Usług podlega wszystkim opublikowanym wytycznym i warunkom dotyczącym Usług, w tym Zasadom Dopuszczalnego Użytkowania w odniesieniu do treści udostępnianych za pośrednictwem Usługi oraz wszelkich działań związanych z korzystaniem z niej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania od czasu do czasu bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że obowiązkiem użytkownika jest okresowe zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami korzystania i znajomość wszelkich modyfikacji. Dalsze korzystanie z tej Usługi po takich modyfikacjach będzie stanowić potwierdzenie zaakceptowania zmodyfikowanych Warunków użytkowania i zgody na ich przestrzeganie.

Użyte w niniejszych Warunkach użytkowania odniesienia do naszych "Podmiotów stowarzyszonych" obejmują naszych właścicieli, podmioty zależne, stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, dostawców, partnerów, sponsorów i reklamodawców i obejmują (bez ograniczeń) wszystkie strony zaangażowane w tworzenie, produkcję, i / lub dostarczania tej Usługi i / lub jej zawartości.

Chatrandom USŁUGI

Chatrandom zapewnia użytkownikom interaktywne usługi czatowania i przesyłania strumieniowego za pośrednictwem swojej zastrzeżonej interaktywnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej dostępnej dla Użytkowników Chatrandom, którzy zgodzili się na jej obecne Warunki Korzystania z Usługi, Zasady Rozliczeń i Politykę Prywatności za pośrednictwem obsługiwanych urządzeń ("Platforma Chatrandom").

WSPIERANE URZĄDZENIA

Dla celów niniejszej Umowy "Obsługiwane urządzenia" oznaczają w odpowiednim czasie użytkowania, aktualne przeglądarki internetowe, telefony komórkowe i bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne obecnie znane lub w przyszłości stworzone za pomocą dowolnej metody lub protokołu telekomunikacyjnego, obecnie znanego lub późniejszego, które są obecnie lub w przyszłości kompatybilne z platformą Chatrandom.

AKCEPTACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW JAKO UMÓW WIĄŻĄCYCH

Użytkownik, jako Użytkownik tych Usług, zgadza się i przyjmuje do wiadomości:

 • 1) Zawiadomienie o tym, że korzystanie z tych Usług wymaga zaakceptowania niniejszych Warunków jako wiążącej umowy
 • 2) Że masz możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami, i potwierdziłeś, że jesteś pełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkasz, i żadne prawo lub przepisy w tej jurysdykcji nie uniemożliwiają zawarcia wiążącej umowy
 • 3) Podjęto działania afirmatywne w celu potwierdzenia akceptacji niniejszych Warunków jako wiążącej umowy.
 • 4) Twoje dalsze korzystanie z tych usług świadczy o akceptacji niniejszych Warunków jako wiążącej umowy.

W zakresie, w jakim Użytkownicy mogą pobrać aplikację Chatrandom, utworzyć konto użytkownika lub uzyskać dostęp do Platformy Chatrandom, Użytkownik wyraża zgodę i rozumie, że takie wykorzystanie będzie przechwytywać niepowtarzalne identyfikatory i uprawnienia za pośrednictwem obsługiwanych urządzeń. W zakresie, w jakim Użytkownikowi oferuje się możliwość pobrania, rejestracji lub innego dostępu do tej platformy w celu oznaczenia jego akceptacji ("Akceptuję i zgadzam się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług i uwzględnione zasady korzystania z Platformy Chatrandom. ") W zakresie, w jakim Użytkownik może korzystać z dodatkowych Usług lub Funkcji, przyjmuje do wiadomości, że takie wykorzystanie może wymagać akceptacji Polityki Płatności, oraz dodatkowych stawek i warunków w postaci opublikowanej, w sytuacji, gdy przedstawione warunki są sprzeczne z niniejszą Umową, obowiązywać będzie niniejsza Umowa.

Chatrandom KANAŁY

Opierając się na swojej zastrzeżonej technologii, oprogramowaniu i know-how ("Technologii Chatrandom"), Chatrandom może dostosowywać, obsługiwać, utrzymywać i zapewniać dostęp do kanałów wirtualnych za pośrednictwem platformy Chatrandom ("Usług Kanałowych Chatrandom") Użytkownikom Platformy, pod warunkiem, że przestrzegają Zasad Dopuszczalnego Użytkowania, Reguł określonych przez dostawców zewnętrznych oraz wszystkich obowiązujących przepisów.

OCHRONA KONTA

W zakresie, w jakim oferuje się opcję utworzenia konta użytkownika, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i konta oraz za wszelkie udzielone oświadczenia i działania lub zaniechania wynikające z użycia hasła i konta, w tym wszelkie poniesione koszty. W związku z tym musisz podjąć kroki w celu upewnienia się, że inni nie uzyskają dostępu do Twojego hasła i konta. Chatrandom nigdy nie poprosi o podanie hasła. Użytkownik nie może przenosić ani udostępniać swojego konta nikomu, a my zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta z powodu naruszeń zasad Dopuszczalnego Użytkowania poniżej lub wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu.

Tworząc konto, upoważniasz Chatrandom do wysyłania Ci informacji dotyczących twojego konta, może to obejmować materiały promocyjne, a w niektórych przypadkach mogą zawierać zrzuty ekranu lub inne treści, wskazujące podstawę podjętych działań, według uznania Chatrandom, wobec twojego konta.

Wszystkim Użytkownikom zaleca się, aby byli odpowiedzialni za ustawienia osobiste na każdym urządzeniu, z którego uzyskują dostęp do Usług, jeśli zdecydujesz się ograniczyć komunikację otrzymywaną od Chatrandom, możesz to zrobić, dostosowując ustawienia w zakresie, w jakim takie opcje są tobie oferowane lub kontaktując się z Chatrandom w sposób określony w naszej Polityce prywatności.

Użytkownik może wypowiedzieć lub usunąć swoje konto lub dostosować swoje ustawienia subskrypcji w dowolnym czasie, w tym w dowolnym tymczasowym okresie zawieszenia lub z dowolnego powodu. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego konta, ustawienia subskrypcji lub naliczone opłaty. Chatrandom może zezwalać na reaktywowanie kont, które zostały zakończone lub usunięte według uznania Użytkownika, według uznania Chatrandom.

Dostawcy usług stron trzecich mogą być używane przez Chatrandom w celu umożliwienia dostępu do usług lub funkcji. Usługi te są oferowane jako udogodnienie i do celów świadczenia tych Usług. Każde użycie lub dostęp za pośrednictwem strony trzeciej będzie wymagać akceptacji i przestrzegania warunków i zasad zewnętrznych dostawców. Łącza, funkcje lub Usługi świadczone przez strony trzecie nie stanowią poparcia ani gwarancji tych Usług, wszelkie warunki i zasady wymagane przez strony trzecie pozostają umowami między Użytkownikiem a zewnętrznymi dostawcami.

Chatrandom ZAWARTOŚĆ

Użytkownicy pozostają właścicielami Treści, które tworzą lub wykonują. Pewne funkcje i funkcjonalności Platformy pozostają własnością intelektualną Chatrandom, w tym, w stopniu nieograniczonym, zastrzeżony tekst, kopie, multimedia, grafika, oprogramowanie, dane lub inne informacje określone na Platformie Chatrandom oraz w inny sposób dostarczone przez Chatrandom (łącznie zwane "Materiały Chatrandom").

UDZIELENIE LICENCJI

Użytkownicy przyznają Chatrandom i jej podmiotom stowarzyszonym wyłączną, nieograniczoną ogólnoświatową licencję na użytkowanie, przesyłanie i wykonywanie Treści, które tworzą lub przesyłają za pośrednictwem Platformy w celu świadczenia Usług, które obejmują Platformę Chatrandom. Takie wykorzystanie może obejmować wykorzystanie określonej Treści, w tym, ale nie wyłącznie, filmów, obrazów, nagrań dźwiękowych lub podobizn użytkowników w materiałach marketingowych i reklamowych, w zakresie, w jakim takie użycie zostało dozwolone i autoryzowane.

DEFINICJA PEWNEJ TERMINOLOGII

Ponieważ usługi Chatrandom umożliwiają użytkownikom dostęp do naszej platformy na wiele sposobów - na przykład z naszej platformy aplikacji mobilnych lub z instancji przeglądarek dostarczanych przez Chatrandom lub naszych partnerów zewnętrznych. Uważamy, że ważne jest wyjaśnienie zamierzonego skutku prawnego i użycia określonej terminologii w ramach niniejszych Warunków i zasad. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu dotyczącego rozumianego znaczenia poniższych terminów, znaczenie nadane w tej sekcji będzie obowiązującym.

KONTA

Takie użycie słów "Konta", "Dostęp" lub "Użyj" może być używane zamiennie w celu zastosowania zarówno do zarejestrowanych użytkowników, jak i niezarejestrowanych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do platformy, aplikacji lub Usług Chatrandom w dowolny sposób omówiony w niniejszych Warunkach. O ile nie określono inaczej, warunki te mogą w równym stopniu dotyczyć Użytkowników wszystkich typów, o ile nie zostały w wyraźny sposób rozróżnione. Na przykład, Polityka Prywatności Chatrandom może zauważyć różnice w rachunkach lub typach użytkowników w odniesieniu do informacji wymaganych do świadczenia typu Usługi zażądanego przez Użytkownika.

MODERACJA I PRZEGLĄD

Jak omówiono poniżej, technologia Chatrandom opracowana, nadzorowana i administrowana przez Nadzorców Chatrandom może monitorować działania użytkowników, określane tutaj jako "Moderacja lub Przegląd", za pomocą systemu zastrzeżonej, automatycznej identyfikacji, która jest możliwa dzięki raportowaniu aktywności uznanej za niezgodną ze wspólnotowymi wytycznymi, niniejszymi warunkami świadczenia usług. Chatrandom nie ma na celu uprzedniej analizy aktywności użytkownika, rozmiar i czasowy skład naszych użytkowników uniemożliwiają lub czynią niepraktycznymi takie moderowanie lub przeglądanie. Zamiast tego Chatrandom opiera się na wykorzystaniu zastrzeżonych systemów, społeczności użytkowników lub żądań użytkowników, aby uzyskać dostęp do określonych usług i funkcji, aby wywołać moderację lub przegląd treści, działań lub użytkowania usług Chatrandom. Technologia Chatrandom, która jest nadzorowana przez naszych Użytkowników, umożliwia udostępnienie platformy Chatrandom w sposób zgodny ze standardami społeczności i Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Chatrandom może przeglądać lub moderować działania, gdy taka kontrola zostanie uruchomiona przez nasz autorski system, jednakże ocena i moderacja witryny Chatrandom są wykonywane według naszego wyłącznego uznania.

Użycie zwrotów Moderacja lub Recenzja w kontekście jakiejkolwiek Usługi dostępnej za pośrednictwem Chatrandom nie może być interpretowane w celu stworzenia zobowiązania lub obowiązku filtrowania, monitorowania lub reagowania na działania naszych Użytkowników, z wyjątkiem zakresu, w jakim jesteśmy o nich informowani przez naszą społeczność lub nasz zastrzeżony system.

Zasada DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA

Korzystanie z Chatrandom podlega wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom, w tym Netykiecie, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości przekazywanych za pośrednictwem Usługi, w tym za wszystkie witryny i aplikacje, za pośrednictwem których dostępna jest usługa Chatrandom. Przekazując informacje lub korzystając w jakikolwiek inny sposób z usług komunikacyjnych lub innych usług interaktywnych, które mogą być dostępne w ramach lub za pośrednictwem tej Usługi, użytkownik zgadza się, że nie będzie przesyłać, udostępniać, publikować ani w inny sposób rozpowszechniać ani ułatwiać rozpowszechniania jakichkolwiek treści - w tym tekstu, komunikacji, oprogramowania, obrazów, dźwięków, danych lub innych informacji - które:

 • Są niezgodne z prawem, grożące, obelżywe, nękające, zniesławiające, oszczercze, oszukańcze, fałszywe, naruszające prywatność innej osoby, mające charakter deliktowy, zawierają obrazy przedstawiające nagość lub symulują akty seksualne lub w inny sposób naruszają nasze zasady lub polityki;
 • Podszywają się pod dowolną osobę lub podmiot - w tym między innymi pracowników lub przedstawicieli Chatrandom - lub oszukują lub wprowadzają w błąd odnośnie tożsamości użytkownika, do celów obejmujących, między innymi, uzyskanie dostępu do funkcji lub promocji oferowanych Użytkownikom w oparciu o płeć lub inne identyfikatory demograficzne.
 • Prześladują, nękają, poniżają lub zastraszają jednostkę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;
 • Naruszają jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie, prawa do reklamy lub innego prawa własności dowolnej strony;
 • Korzystają z usług lub funkcji stron trzecich w taki sposób, aby umożliwić Użytkownikom obchodzenie zasad lub warunków związanych z Chatrandom.
 • Stanowią nieautoryzowane lub niezamówione reklamy, wiadomości-śmieci lub zbiorcze wiadomości e-mail (zwane również "spamowaniem"), łańcuszki, wszelkie inne formy niedozwolonego nagabywania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu;
 • Zawierają wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane lub mające na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub w celu uszkodzenia lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji dowolnej strony trzeciej;
 • Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość Treści autorstwa zewnętrznych użytkowników Usługi.

MODERACJA I RECENZJA Chatrandom

Użytkownicy zgadzają się i rozumieją, że Technologia Chatrandom, opracowana, nadzorowana i administrowana przez Nadzorców Chatrandom zostanie wykorzystana do celów moderacji lub przeglądu i udostępnienia platformy Chatrandom w sposób, który będzie podnosił standardy wspólnotowe i politykę dopuszczalnego użytkowania. Działania moderacyjne wykorzystujące technologię Chatrandom mogą obejmować usunięcie Użytkowników z określonych kanałów lub zawieszenie lub zakończenie konta Użytkownika lub Platformy Chatrandom, jeśli doszło do naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub Zasad dopuszczalnego użytkowania, lub może do niego dojść, działania moderacyjne są podejmowane według wyłącznego uznania Chatrandom w celu zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika.

Nie możemy starać się wstępnie wyświetlać ani edytować treści dostarczanych przez Użytkowników, jednak Chatrandom, korzystając z naszego zastrzeżonego systemu, może według własnego uznania podjąć działania, aby zapobiec naruszeniom niniejszych Warunków korzystania. Działania Chatrandom i naszych systemów moderowania lub sprawdzania będą dotyczyć wszystkich użytkowników, kont, stron internetowych lub aplikacji korzystających z naszej zastrzeżonej platformy czatu.

Moderacja i przegląd mogą skutkować działaniami, które mogą obejmować usunięcie konta, trwałe usunięcie treści lub tymczasowe zawieszenie konta lub usunięcie treści, które według naszego własnego osądu mogą być niezgodne z niniejszymi Warunkami korzystania, takie działania mogą zostać podjęte, gdy Chatrandom określi, iż twoje użytkowanie lub treści stanowią zagrożenie, lub demonstrują lekceważenie niniejszych Warunków Użytkowania, lub stanowią naruszenie jakichkolwiek innych zasad postępowania użytkownika w naszym serwisie lub są w inny sposób szkodliwe, budzące zastrzeżenia lub niedokładne. Chatrandom zastrzega sobie prawo do podjęcia opisanych powyżej działań, w tym między innymi do czasowego wstrzymania lub zakazu kont lub korzystania z Chatrandom w celu zbadania zachowania, użycia lub treści, które Chatrandom ma powody uznawać za stanowiące naruszenie niniejszych Warunków użytkowania.

W pewnych okolicznościach, w których nastąpiło tymczasowe zawieszenie Użytkownika w przypadku działań, które zgodnie z naszym przekonaniem nie są nielegalne, Chatrandom może według własnego uznania zezwolić Użytkownikom na wniesienie opłaty za szybkie śledzenie wewnętrznej kontroli działań na koncie w celu przywrócenia dostępu do konta.

Uprawnienia do szybkich usług są ustalane według wyłącznego uznania Chatrandom, według stawek opublikowanych lub zafakturowanych na dotkniętych kontach. Przywróceni użytkownicy powinni nadal przestregać niniejszych Warunków Użytkowania.

Jeśli okoliczności to uzasadniają, Chatrandom będzie w pełni współpracować z dochodzeniami w sprawie naruszenia systemów lub bezpieczeństwa sieci w innych witrynach lub usługach lub z organami ścigania w zakresie dochodzenia w sprawie podejrzeń o popełnienie przestępstwa.

Moderacja i Przegląd są prowadzone według uznania Chatrandom w zakresie, w jakim są uruchamiane przez nasz zastrzeżony system lub wytyczne społeczności. Chatrandom nie przyjmuje obowiązku ani zobowiązania podjęcia takich działań i nie przyjmuje odpowiedzialności za opóźnienia lub wstrzymywania się w działaniach. Użytkownicy wyrażają zgodę na uprawnienia Chatrandom w moderacji, w tym usunięcie treści i zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Chatrandom

ZAWIADOMIENIE ZAWIESZENIA

Zgodnie z warunkami omawianymi w sekcji ZAWIADOMIENIA poniżej, dalsze korzystanie z tych usług zostanie uznane za wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości od Chatrandom. Jeśli doszło do naruszenia lub istnieje podejrzenie, że do niego doszło, otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem platformy. Powiadomienie to może zawierać zrzuty ekranu informujące o treści powodującej zawieszenie lub działanie określone przez nasz system moderacji i przeglądu. Powiadomienie będzie zawierać czas trwania zawieszenia, które Chatrandom ustaliło według własnego uznania za zapewniające moderatorom i administratorom wystarczającą ilość czasu na sprawdzenie podejrzenia naruszenia. W ramach ogłoszenia mogą być oferowane usługi szybkiej ścieżki po stawkach, które będą opublikowane, co umożliwi systemom moderacji Chatrandom i administratorom natychmiastowe przeprowadzenie wewnętrznej weryfikacji. Opłaty są pobierane nie jako kara lub pozwolenie na popełnienie nieuprawnionego zachowania, lecz rekompensata zasobów niezbędnych do przeprowadzenia natychmiastowej oceny. Usługi Fast Track mogą nie być dostępne we wszystkich przypadkach, jeśli dalsza weryfikacja ustali, że dane zachowanie lub dostarczone treści są nielegalne lub Chatrandom ustali - według własnego uznania - że Twoje zachowanie stanowi ciągłe naruszenie niniejszych Warunków Korzystania, dalsze korzystanie z Usług nie zostanie udzielone. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich powiadomień, a ponadto zgadza się, że korzystanie z usług Fast Track nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania warunków użytkowania Chatrandom.

INFORMACJA O WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Dla celów niniejszych Warunków Użytkowania "treść" oznacza wszelkie informacje, komunikację, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, grafikę, muzykę, dźwięki oraz inne materiały i usługi, które mogą być przeglądane przez użytkowników naszej Usługi. Obejmuje to, ale w żaden sposób nie ogranicza się do tablic ogłoszeń, czatu i innych oryginalnych treści.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie treści prezentowane mu w ramach tej Usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami własnościowymi i są wyłączną własnością Chatrandom i / lub jego jednostek zależnych. Użytkownik może korzystać z treści wyłącznie w sposób wyraźnie przez nas upoważniony lub przez określonego dostawcę treści. Z wyjątkiem jednej kopii przeznaczonej wyłącznie do użytku osobistego, nie wolno kopiować, powielać, modyfikować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, transmitować ani rozpowszechniać żadnych dokumentów ani informacji z tej Usługi w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody od nas lub konkretnego dostawcy treści, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie pozwolenia przed ponownym użyciem jakichkolwiek materiałów chronionych prawami autorskimi, które są dostępne w tej usłudze. Każde nieautoryzowane użycie materiałów pojawiających się w tej usłudze może naruszyć prawa autorskie, znaki towarowe i inne obowiązujące przepisy, a także może skutkować karą karną lub cywilną.

Ani my, ani nasze Podmioty Stowarzyszone nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z materiałów wyświetlanych lub otrzymywanych za pośrednictwem tej Usługi nie będzie naruszać praw osób trzecich. Patrz "Wykorzystanie materiałów" poniżej w celu zapoznania się z procedurami, których należy przestrzegać, jeśli którakolwiek ze stron uzna, że treści zamieszczone w tej usłudze naruszają patent, znak handlowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo do reklamy lub inne prawa własności dowolnej partii.

Wszystkie niestandardowe grafiki, ikony, loga i nazwy usług są zarejestrowanymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usług Chatrandom lub jej Podmiotów Stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki handlowe lub znaki usługowe są własnością ich właścicieli. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie daje użytkownikowi prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego, loga i / lub nazwy Chatrandom lub jej Podmiotów Stowarzyszonych.

ZAWARTOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z naszą Polityką Prywatności, wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane do tej Usługi lub do nas, czy to pocztą elektroniczną, czy w inny sposób, z dowolnego powodu, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Podczas gdy Chatrandom nie rości sobie praw własności do treści tworzonych przez Użytkowników ani nie popiera ich, zachowuje wszelkie prawa do takich informacji lub materiałów, jednak przyznaje nam i naszym wyznaczonym licencjobiorcom niewyłączne, opłacane, wieczne i ogólnoświatowe prawo do kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, wykonywania, publikowania, tłumaczenia, adaptowania, modyfikowania i wykorzystywania w inny sposób takich materiałów w dowolnym celu, niezależnie od formy lub nośnika (obecnie znanego lub nieznanego), w którym jest używany.

Prosimy nie przekazywać nam poufnych lub zastrzeżonych informacji, chyba że wspólnie uzgodnimy inaczej na piśmie. Nie możemy również zaakceptować Twoich niechcianych pomysłów i propozycji, więc nie przesyłaj ich do nas w żadnych okolicznościach.

Szanujemy własność intelektualną innych i prosimy o to samo. Jeśli ty lub którykolwiek użytkownik niniejszej Usługi uzna, że jego prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności zostały naruszone poprzez umieszczenie w tej Usłudze, ty lub użytkownik powinniście niezwłocznie wysłać powiadomienie do wyznaczonego Agenta (zgodnie z poniższym opisem). Aby posiadać moc, powiadomienie musi zawierać:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone
 • Identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone;
 • Informacje, które można uznać za wystarczające, aby umożliwić nam skontaktowanie się ze stroną składającą reklamację, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można się skontaktować z wnioskodawcą;
 • Identyfikację materiału, który jest rzekomo naruszający lub który ma być przedmiotem działalności naruszającej prawo, a który ma zostać usunięty, oraz informacje, które można uznać za wystarczające, abyśmy mogli zlokalizować materiały;
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo narusza.
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i, pod groźbą krzywoprzysięstwa, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo narusza.

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C.A. Sec. 512 (c), nasz Agent Wyznaczony dla Obwieszczenia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich dostępny jest jak wskazano poniżej. Usługa świadczona użytkownikom wielokrotnie naruszającym prawa autorskie lub objętych wielokrotnymi zgłoszeniami naruszenia praw autorskich zostanie zakończona.

 

Wyznaczony agent do roszczenia o naruszenie praw:

[email protected]

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że po otrzymaniu zawiadomienia o roszczeniu dotyczącym naruszenia praw autorskich, możemy natychmiast usunąć zidentyfikowane materiały z naszej Usługi bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub innej strony oraz że roszczenia strony składającej skargę i strony, która pierwotnie wysłała materiały zostaną przekazane do Biura ds. Praw Autorskich USA w celu orzekania zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

WSZYSTKIE MATERIAŁY I USŁUGI TEJ USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK JAK JEST" I "JAK DOSTĘPNE" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNEJ, JAK I DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LUB GWARANCJA NIENARUSZALNOŚCI. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE: (A) USŁUGI I MATERIAŁY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (B) USŁUGI I MATERIAŁY BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE, NA CZAS, BEZPIECZNE I BEZBŁĘDNE, (C) REZULTATY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANIE POPRZEZ KORZYSTANIE Z USŁUGI LUB MATERIAŁÓW BĘDĄ SKUTECZNE, DOKŁADNE I NIEZAWODNE LUB (D) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG LUB INFORMACJI ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG OD NAS LUB NASZYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH SPEŁNI JEGO OCZEKIWANIA LUB BĘDZIE WOLNA OD POMYŁEK, BŁĘDÓW LUB WAD.

NINIEJSZA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TECHNICZNE LUB INNE BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. MOŻEMY ZMIENIAĆ MATERIAŁY I USŁUGI TEJ USŁUGI W DOWOLNYM CZASIE BEZ POWIADOMIENIA. MATERIAŁY TEJ USŁUGI MOGĄ BYĆ NIEUDANE, I NIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO POPRAWY TAKICH MATERIAŁÓW LUB USŁUG.

KORZYSTANIE Z USŁUG LUB POBIERANIE LUB INNE NABYWANIE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW JEST WYKONYWANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ AKCEPTUJĄC, ŻE JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z TAKICH DZIAŁAŃ.

Treści dostępne za pośrednictwem tej Usługi często reprezentują opinie i osądy dostawcy informacji, użytkownika strony lub innej osoby lub podmiotu niezwiązanego z Chatrandom, Nie popieramy, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za dokładność ani wiarygodność jakiejkolwiek opinii, porady lub oświadczenia złożonych przez kogokolwiek innego niż upoważniony rzecznik Chatrandom występujący w charakterze urzędowym. Zapoznaj się z konkretnymi zasadami redakcyjnymi zamieszczonymi w różnych sekcjach tej Usługi w celu uzyskania dalszych informacji; takie zasady są włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania.

NIEKTÓRE STANY LUB SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE PEWNYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Twoje wyłączne środki zaradcze i cała nasza odpowiedzialność, jeśli wystąpi, za wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania i korzystania z tej Usługi będą ograniczone do kwoty, którą zapłaciłeś nam za usługi w Usłudze w okresie dwóch miesięcy przed datą powodującą powstanie odpowiedzialności.

W ŻADNYM PRZYPADKU MY ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYJĄTKOWE, KARNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, ANI ŻADNE USZKODZENIA, W TYM MIĘDZY INNYMI, WYNIKAJĄCE Z UTRATY WYKORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA NASZĄ ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ PRZY UŻYCIU JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z LUB W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ USŁUGI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, WSPOMNIANEJ LUB LINKOWANEJ W NINIEJSZEJ USŁUDZE.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZABRANIAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

ASEKURACJA

Na naszą prośbę, wyrażasz zgodę na obronę, zabezpieczenie i chronienie nas i naszych Podmiotów Stowarzyszonych przed wszelkimi odpowiedzialnościami, roszczeniami i wydatkami, w tym opłatami prawnymi, które powstają w związku z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z tej Usługi. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających w innym przypadku twojej asekuracji, w którym to przypadku będziesz współpracować z nami w zakresie zapewniania wszelkich dostępnych środków obrony.

ZGODA NA ARBITRAŻ

Wszelkie spory, kontrowersje, różnice lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub związane z nią, w tym istnienie, ważność, interpretacja, wykonanie, naruszenie lub wypowiedzenie tej umowy lub spory dotyczące zobowiązań pozaumownych wynikających z niej lub z nią związanych, będą kierowane do i ostatecznie rozwiązywane w drodze arbitrażu administrowanego zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL, z wykorzystaniem Usprawnionych Procedur Arbitrażowych JAMS lub, w drodze wzajemnego porozumienia, Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego BVI (BVIIAC), zmodyfikowanego przez Procedury IAC dla Administracji Arbitrażu. Niniejsza umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem BVI oraz Konwencją Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, która będzie miała zastosowanie do wszystkich spraw związanych z korzystaniem z tej Usługi.

ZAKAZ POZWÓW ZBIOROWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH ORAZ WSPARĆ NIEINDYWIDUALNYCH

TY I Chatrandom ZGADZACIE SIĘ, ŻE KAŻDE Z NAS MOŻE PRZYWOŁAĆ WZAJEMNE ROSZCZENIA TYLKO INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD BĄDŹ CZŁONEK JAKIEGOKOLWIEK POZWU ZBIOROWEGO LUB PRZEDSTAWICIELSKIEGO. O ILE TY I Chatrandom NIE USTALICIE INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ ANI DOŁĄCZYĆ SIĘ DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĄ, ANI NIE MOŻE W ŻADEN INNY SPOSÓB PREZYDOWAĆ ŻADNYM POZWOM SKONSOLIDOWANYM, PRZEDSTAWICIELSKIM ANI ZBIOROWYM. DO TEGO, ARBITER MOŻE UDZIELIĆ WSPARCIA (WŁĄCZAJĄC WSPARCIE PIENIĘŻNE, SĄDOWE LUB DEKLARATYWNE) TYLKO STRONIE INDYWIDUALNEJ POTRZEBUJĄCEJ WSPARCIA I TYLKO W ZAKRESIE POTRZEBNYM DO UDZIELENIA WSPARCIA WYMAGANEGO PRZEZ INDYWIDUALNE ROSZCZENIA TEJ STRONY. WSZELKIE PRZYZNANE WSPARCIE NIE MOŻE DOTYCZYĆ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

PROCEDURY ARBITRAŻOWE

Arbitraż jest bardziej nieformalny niż proces sądowy. Arbitraż wykorzystuje neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, a sądowa ocena wyroku arbitrażowego jest bardzo ograniczona. Arbiter może jednak przyznać takie same odszkodowania i ulgi indywidualnie, które sąd może przyznać danej osobie. Wszystkie kwestie są do rozstrzygnięcia przez arbitra, z wyjątkiem tego, że kwestie dotyczące zdatności arbitrażowej, zakresu lub wykonalności niniejszej Umowy do arbitrażu ("Zakaz Pozwów Zbiorowych i Przedstawicielskich Oraz Wsparć Nieindywidualnych") należą do rozstrzygnięcia sądu właściwej jurysdykcji.

Strona, która zamierza ubiegać się o arbitraż, musi najpierw przesłać drugiej stronie, za pośrednictwem poczty potwierdzonej, pisemne zawiadomienie, w którym szczegółowo opisuje charakter sporu ("zawiadomienie"). Zawiadomienie dla Chatrandom należy przesłać na adres Cogroup Limited podany poniżej. Należy dostarczyć wszystkie informacje, o których mowa w zawiadomieniu, w tym opis rodzaju i podstawy roszczeń, których strona domaga się i żądanego zwolnienia.

Jeśli Ty i Chatrandom nie jesteście w stanie rozwiązać roszczeń opisanych w Obwieszczeniu w ciągu 30 dni od wysłania Powiadomienia, Ty lub Chatrandom możecie wszcząć postępowanie arbitrażowe z JAMS. Formularz do wszczęcia postępowania arbitrażowego jest dostępny na stronie internetowej JAMS pod adresem https://www.jamsadr.com/jamsconnect/. Oprócz zgłoszenia tego formularza do JAMS zgodnie z jego zasadami i procedurami, strona inicjująca arbitraż musi przesłać kopię wypełnionego formularza stronie przeciwnej. Możesz wysłać kopię do Chatrandom c / o Cogroup Limited pod następującym adresem: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Arbitraż będzie prowadzony w trybie online przy użyciu uproszczonych procedur arbitrażowych JAMS. Za obopólną zgodą strony arbitrażu mogą skorzystać z Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego BVI (BVIIAC), zmodyfikowanego przez Procedury IAC dla Administracji Arbitrażu, jeśli wymagają tego okoliczności. W przypadku, gdy odbywa się osobiste przesłuchanie, ty i / lub Chatrandom możecie uczestniczyć przez telefon, chyba że arbiter wymaga inaczej. W obu przypadkach wyznacza się jednego arbitra, a postępowanie prowadzone jest w języku angielskim.

Arbiter podejmie decyzję co do istoty wszystkich roszczeń zgodnie z prawem BVI i Konwencją Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, w tym uznanymi zasadami słuszności, i będzie honorować wszelkie roszczenia wynikające z przywilejów uznanych przez prawo. Arbiter nie będzie związany postanowieniami wcześniejszych postępowań arbitrażowych dotyczących różnych użytkowników, ale jest związany orzeczeniami wcześniejszych postępowań arbitrażowych z udziałem tego samego użytkownika Chatrandom w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Wyrok arbitra jest ostateczny i wiążący, a wyrok arbitrażowy może zostać wydany we właściwym sądzie.

KOSZTY ARBITRAŻU

W arbitrażu wynikającym lub związanym z niniejszą Umową, arbiter przyznaje stronie wygrywającej, jeśli takowe istnieją, koszty i honoraria adwokackie w uzasadniony sposób poniesione przez stronę wygrywającą w związku z arbitrażem. Jeżeli arbiter ustali, że strona jest stroną wygrywającą w okolicznościach, w których strona wygrywająca wygrała w części, ale nie we wszystkich swoich roszczeniach i roszczeniach wzajemnych, arbiter może przyznać stronie wygrywającej odpowiedni procent kosztów i honorarium dla adwokata, które można uznać za poniesione przez stronę wygrywającą w związku z arbitrażem.

ROZDZIELNOŚĆ

Za wyjątkiem któregokolwiek z postanowień niniejszej Sekcji dotyczących Zgody na Arbitraż ("Zakaz Pozwów Zbiorowych i Przedstawicielskich Oraz Wsparć Nieindywidualnych"), jeśli arbiter lub sąd uzna, że jakakolwiek część niniejszej Zgody na Arbitraż jest nieważna lub niewykonalna, pozostałe części niniejszej Zgody na Arbitraż nadal będą obowiązywać. Jeśli arbiter lub sąd zdecyduje, że którekolwiek z postanowień niniejszej Zgody na Arbitraż ("Zakaz Pozwów Zbiorowych i Przedstawicielskich Oraz Wsparć Nieindywidualnych") jest nieważne lub niewykonalne, wówczas cała niniejsza Zgoda na Arbitraż będzie nieważna. Pozostała część umowy i jej sekcja dotycząca sporów prawnych będą nadal obowiązywać.

PRZYSZŁE POPRAWKI DO ZGODY NA ARBITRAŻ

Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług stanowiących inaczej, ty oraz my zgadzamy się, że jeśli w przyszłości wprowadzimy poprawki do niniejszej Zgody na Arbitraż (inne niż zmiana adresu zawiadomienia lub linku do strony podanej w niniejszym dokumencie), to poprawki nie będą miały zastosowania do żadnego roszczenia, które zostało wniesione w postępowaniu prawnym przeciwko Chatrandom przed datą wejścia w życie poprawki. Zmiana ma zastosowanie do wszystkich innych sporów lub roszczeń regulowanych Zgodą na Arbitraż, które powstały lub mogą powstać między Tobą a Chatrandom. Powiadomimy Cię o zmianach w niniejszej Umowie w celu dokonania arbitrażu, publikując zmienione warunki na Chatrandom .com co najmniej na 30 dni przed datą wejścia w życie zmian i informując o tym e-mailem.

 

RÓŻNE

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

Od czasu do czasu niniejsza Usługa może zawierać reklamy oferowane przez osoby trzecie. Możesz prowadzić korespondencję lub brać udział w promocjach reklamodawców prezentujących swoje produkty w tej usłudze. Wszelka taka korespondencja lub promocje, w tym dostawa i płatność za towary i usługi, a także wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką korespondencją lub promocjami, są wyłącznie między Tobą a reklamodawcą. Nie ponosimy żadnych obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności za jakąkolwiek część takiej korespondencji lub promocji.

ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWE

Pobierając lub korzystając z oprogramowania, oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się w jurysdykcji, w której korzystanie z tych Usług jest zabronione przez prawo, regulacje lub Kontrolę Eksportu. Mimo, że ta Usługa może być dostępna na całym świecie, nie oświadczamy, że materiały w tej usłudze są odpowiednie lub dostępne do użytku w danej jurysdykcji, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Ci, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do Usługi z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnych przepisów. Każda oferta dotycząca dowolnej usługi i / lub informacji uzyskanych w związku z tą Usługą jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA

Użytkownik zgadza się, że możemy, według naszego wyłącznego uznania, wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do całości lub części Usługi z powiadomieniem lub bez powiadomienia i z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie podejrzane oszukańcze, stanowiące nadużycie lub nielegalne działania mogą być podstawą do zerwania stosunków i mogą zostać przekazane odpowiednim organom ścigania.

W przypadku wygaśnięcia lub zawieszenia, bez względu na powody, Twoje prawo do korzystania z usług dostępnych w ramach tej Usługi natychmiast ustaje, chyba że uzgodniono inaczej, a użytkownik potwierdza i zgadza się, że możemy natychmiast dezaktywować lub usunąć Twoje konto oraz wszystkie powiązane informacje i pliki na Twoim koncie i / lub zakazać dalszego dostępu do takich plików lub tej Usługi. Nie ponosimy wobec Ciebie ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub szkody wynikłe z wypowiedzenia lub zawieszenia lub jakichkolwiek innych działań podjętych przez nas w związku z niniejszymi Warunkami Użytkowania, jak również twoją odpowiedzialność za wszelkie nieuiszczone opłaty, jeśli takowe przetrwają dowolne zakończenie.

UWAGI

Wszelkie zawiadomienia strony mają formę pisemną i są przekazywane za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej. Powiadomienia należy przesłać do działu obsługi klienta na adres [email protected]. Powiadomienia mogą zostać wysłane za pośrednictwem samej Platformy lub na adres e-mail w zakresie, w jakim podałeś go podczas rejestracji konta. Ponadto możemy transmitować powiadomienia lub wiadomości za pośrednictwem Usługi, aby informować Cię o zmianach w Usłudze lub innych ważnych sprawach, a takie transmisje będą stanowić powiadomienie.

Wszelkie zawiadomienia lub powiadomienia w ramach niniejszych Warunków Użytkowania będą uważane za dostarczone stronie otrzymującej takie powiadomienie w dniu dostarczenia ich tobie.

Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania i korzystając z tych Usług, potwierdzasz, że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich powiadomień. Aby zrezygnować z jakiejkolwiek komunikacji, możesz to zrobić, dostosowując ustawienia konta, jeśli taka opcja jest dostępna, lub w sposób opisany w naszej Polityka prywatności.

OGÓLNE

Użytkownik zapoznał się z Zasadami Dopuszczalnego Użytkowania i zgadza się nie sprzedawać, odsprzedawać, powielać, duplikować, kopiować ani używać do jakichkolwiek celów komercyjnych żadnej części tej Usługi, ani też nie próbować spamować lub w inny sposób zakłócać tej usługi.

Postanowienia niniejszych Warunków użytkowania mają być rozdzielne. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części w jakiejkolwiek jurysdykcji, takie postanowienie będzie, w odniesieniu do takiej jurysdykcji, nieskuteczne w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności, bez jakiejkolwiek ingerencji jej ważność lub wykonalność w jakiejkolwiek innej jurysdykcji lub pozostałych postanowieniach niniejszej umowy w dowolnej jurysdykcji.

W związku z niniejszymi Warunkami Korzystania nie istnieją żadne powiązania typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji między użytkownikiem a Chatrandom. Niepowodzenie Chatrandom w egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia, chyba że zostanie potwierdzone i uzgodnione z Chatrandom na piśmie.

Oprócz usprawiedliwienia wynikającego z obowiązującego prawa, zostaniemy zwolnieni z odpowiedzialności za niedokonywanie dostaw lub opóźnienia w dostawie produktów i usług dostępnych w ramach naszej Usługi w wyniku zdarzenia pozostającego poza naszą uzasadnioną kontrolą, możliwego do przewidzenia przez którąkolwiek ze stron, w tym między innymi, zakłóceń pracy, wojny, pożaru, wypadku, niekorzystnych warunków pogodowych, niezdolności do zabezpieczenia transportu, aktu lub regulacji rządowej oraz innych przyczyn lub wydarzeń pozostających poza naszą kontrolą, niezależnie od tego, czy są one podobne do wymienionych powyżej.

Niniejsze Warunki korzystania wraz z wszelkimi obowiązującymi zasadami obejmują całą umowę między Tobą a Chatrandom.

Wszelkie niewykonanie przez nas jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Użytkowania lub praw pokrewnych nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Zasady publikowane na naszych stronach mogą się zmieniać od czasu do czasu. Zmiany obowiązują, gdy opublikujemy je za pośrednictwem usługi Chatrandom.