WARUNKI UŻYTKOWANIA CHATRANDOM

Data utworzenia: 01/02/2011
Aktualizacja: 15/08/2012

Wiaj na www.ChatRandom.com (“stronie internetowej”) i jej spółkach zależnych (wspólnych, “ChatRandom”,”my” and “nasze”). ChatRandom prowadzi tę stronę (wspólnotę, “Usługi”) to you subject to the following Terms of Use (“Terms”).

1) Akceptacja warunków użytkowania

Przeczytaj uważnie poniższe warunki użytkowania, zanim rozpoczniesz korzystanie ze strony. Poprzez dostęp i używanie strony oraz usług, tworzenie treści, postów, transmisje, przekoazywanie i dystrybuowanie treści, oraz inne działania wykonywane na i poprzez stronę, oznajmiasz, że zapoznałeś się, zrozumiałeś i zgadzasz się z warunkami użytkowania strony, które jednoznaczne jest z podpisaniem się pod nimi. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami użytkowania, prosimy abyś nie korzystał ze strony, ani z jej usług, czy treści zawartych na niej.

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby móc przeglądać, uzyskać dostęp i korzystać ze strony, oraz zawartych na niej treści. Jeśli nie skończyłeś 18 lat, nie wolno Ci korzystać z naszej strony, nie masz dostępu do treści na niej występujących. Ograniczenie dostępu to treści zawartych na stronie, możliwość wyświetlania strony YOUR ACCESS TO, USE OF, AND BROWSING OF THE WEB SITE AND ITS CONTENTS AND SERVICES ARE SUBJECT TO ALL TERMS CONTAINED HEREIN AND ALL APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS. Poprzez wyświetlanie, używanie, lub łączenie się ze stroną, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat i zgadzasz się z przedstawionymi warunkami użytkowania. Jeśli nie jesteś pełnoletni, nie masz pozwolenia na przeglądanie treści i korzystanie z tej strony, Twoje pozwolenie na przeglądanie i korzystanie ze strony zostaje automatycznie anulowanie, dlatego kliknij tutaj, aby przerwać korzystanie z tej strony niezwłocznie opuść tę stronę. Proszę kliknij tutaj jeśli nie chcesz przestrzegać warunków zawartych na stronie .

Warunki użytkowania mogą być zmieniane i uzupełnianie co jakiś czas. Powinieneś zaglądać do nich regularnie, żeby sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe aktualizacje. Możesz sprawdzić kiedy warunki użytkowania były ostatni raz aktualizowane w „Aktualizacji” pojawiającej się na samej górze strony. Wszelkie zmiany w warunkach użytkowania wchodzą w życie od razu po opublikowaniu ich na stronie i dotyczą użytkowania strony, treści, usług po tej dacie. Za każdym razem korzystając ze strony i treści zawartych na niej, akceptujesz aktualne warunki użytkowania.

2) Dopuszczalni użytkownicy strony Internetowej

Strona, treści i usługi na nie zawarte, są przeznaczone dla pełnoletnich użytkowników. Strona może zawierać materiały i treści graficzne. Jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia, nie możesz korzystać z naszej strony i powinieneś natychmiast ją opuścić klikając tutaj. Jeżeli jesteś pełnoletni zgadzasz się z przedstawionymi. Jeśli masz co najmniej 18 lat i zgadzasz się na te warunki , masz prawo do korzystania, przeglądania i uzyskania dostępu do tej witryny, treści i usług na niej zawartych. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać warunków użytkowania, lub nie chcesz zobaczyć lub być narażonym na materiały graficzne, nie powinieneś używać, przeglądać i uzyskać dostępu do tej strony, jej zawartość i usług, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu klikając tutaj . Przeglądając tę stronę, zgadzasz się, że takie oglądanie i czytanie nie narusza przepisów lub norm nałożonych przez kraj lub stan, w którym przebywasz.

Nie odpowiadamy za treści, komunikaty lub inne wykorzystanie lub udostępnianie strony internetowej, jej treści oraz usług przez użytkowników tej strony internetowej z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

ChatRandom i strona internetowa nie zbierają celowo informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie wolno Ci korzystać z naszej strony i powinieneś natychmiast ją opuścić. Jeżeli masz mniej niż 13 lat, nie wolno Ci umieszczać na stronie prywatnych informacji. Jeśli ze pomocą strony udostępnisz swoje informacje i wszelkie inne treści na ChatRandom, zaświadczasz tym samym, że masz ukończone 13 lat. Nie zmienia to wcześniejszej zasady, że korzystać ze strony mogą tylko osoby, które są pełnoletnie.

3) Używanie strony Internetowej

Treść (inna niż ogłoszenia, które są regulowane paragrafem 3, podpunkt 8(d)), strona internetowa i usługi są wyłączną własnością ChatRandom i / lub jej licencjodawców. Użytkownik zgadza się nie reprodukować, publikować, przesyłać, zamieszczać, powielać, modyfikować, kopiować, zmieniać, rozprowadzać, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać, przekazywać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, przypisać lub opublikować, lub wykorzystać w sposób komercyjny części strony internetowej, jej treści lub usług, innych niż wyraźnie dozwolone przez ChatRandom na piśmie, w tym bez ograniczeń, przesyłania i transmisji jakichkolwiek reklam, sponsoringu lub promocji na, w lub za pośrednictwem dostępnych usług, strony internetowej lub treści. Korzystanie z witryny sieci Web lub zawartości lub usług w jakikolwiek sposób, które nie jest wyraźnie dozwolone w warunkach użytkowania, jest zabronione i może podlegać zaskarżeniu w ramach USA lub prawa międzynarodowego. Zgadzasz się nie przechodzić do witryn, treści lub usług za pośrednictwem dowolnej technologii lub środków innych niż strumieniowa transmisja wideo na stronach samej usługi lub innych wyraźnie dozwolonych stron wyznaczonych przez ChatRandom. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani uruchomić żadnego zautomatyzowanego systemu , w tym bez ograniczeń "robotów", "pająków" lub "czytników offline", które zapewniają dostęp do strony, treści lub usługi. ChatRandom zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia dostępu do serwisu, treści lub usług bez wcześniejszego powiadomienia.

Nie można powielać, publikować, modyfikować, zmieniać, rozpowszechniać, prezentować, reprodukować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, wykorzystywać, ani tworzyć dzieł pochodnych z dowolnej części strony internetowej, treści lub usług, chyba, że jest to wyraźnie dozwolone przez ChatRandom na piśmie lub wyraźnie określone w niniejszym dokumencie . Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie zasłaniać lub modyfikować żadnych potwierdzeń, kredytów lub prawnych własności intelektualnych, znaków i logo zawartych na stronie internetowej, w jej treści i usługach. Zgadzasz się nie zbierać żadnych danych osobowych z serwisu, ani korzystać z systemów komunikacyjnych oferowanych przez serwis (np. komentarzy ) w celach komercyjnych. Zgadzasz się nie zabiegać o uwagę, do celów komercyjnych, użytkowników serwisu lub strony internetowej. Korzystając z witryny sieci Web, jej treści lub usług, deklarujesz, że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, rozporządzeń i dekretów.

Rozumiesz, że podczas korzystania z usług, będziesz narażony na treści pochodzące z różnych źródeł, a ChatRandom nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej odnoszące się do takich treści. Ponadto użytkownik rozumie i akceptuje, że może być narażony na treści, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite, pornograficzne, lub zawierające nagość, i zgadza się zrzec i niniejszym odstąpić, od wyciągnięcia konsekwencji prawnych i środków zaradczych w sprawie powyższych treści w stosunku do ChatRandom.

Nasz system raportowania robi co w jego mocy, aby jak najlepiej odfiltrować niepełnoletnich użytkowników strony. Powinieneś być świadomy, że możesz napotkać kogoś, kto nie ukończył 18 lat i nie został jeszcze odfiltrowany. Jeśli trafisz na takiego użytkownika, zgłoś go natychmiast klikając na raport. Obnażanie się przed dziećmi jest poważnym przestępstwem i pracujemy ściśle z organami ścigania, aby pomóc im znaleźć i skazać osoby dopuszczające się tego czynu.

Szczególne warunki mogą mieć zastosowanie do niektórych produktów lub usług oferowanych na stronie internetowej, lub jakichkolwiek loteriach, konkursach lub promocjach, które mogą być oferowane na stronie internetowej. Specjalne warunki (które mogą zawierać oficjalne zasady i terminy ważności ) mogą być publikowane w związku nowym produktem, usługą, loterią, konkursem, promocją, funkcją lub działalnością. Przez tworzenie takich loterii i konkursów lub uczestniczenie w takich promocjach, zostajesz zobowiązany do przestrzegania nowych warunków użytkowania i przepisów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami lub regułami, które są powiązane z daną aktywnością, a także do przeglądania naszej polityki prywatności, w dodatku do niniejszego Regulamin, której podlegają wszelkie informacje podawane w związku z loteriami, konkursami i promocjami. Wszelkie specjalne warunki lub zasady są dodatkiem do niniejszych warunków użytkowania oraz, w razie konfliktu, wszelkie nowe warunki zastępują niniejsze warunki .

4) Polityka prywatności

Proszę zapoznać się z polityką prywatności zawartą na "Privacy" dotyczącą strony internetowej. Używając lub odwiedzając stronę internetową, jej treści lub usługi, użytkownik zgadza się z Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności na "Privacy" , nie jesteś uprawniony do korzystania ze strony internetowej. Warunki zawarte w Polityce Prywatności są włączone to warunków użytkowania.

5) Hasło konta i bezpieczeństwo

Strona internetowa może zawierać funkcje, które wymagają rejestracji (np. podczas rejestracji konta lub w konkursie ). Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie zgodnie z podpowiedziami. Jeśli dostarczono informacje, które są niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub ChatRandom ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, ChatRandom może usunąć lub wyrejestrowania Cię ze strony internetowej lub konkursu, według własnego uznania. ChatRandom zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków przeciwko jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, który umyślnie przedstawił fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, aby uzyskać dostęp do części witryny sieci Web, które w przeciwnym razie nie zostałby udzielony.

W chwili rejestracji, żeby uzyskać dostęp do konta, może być konieczne, aby wybrać nazwę użytkownika i hasło, które będzie używane w połączeniu z kontem. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i za jego zastosowanie, oraz transakcje przeprowadzane na koncie przez użytkownika i inne osoby. Użytkownik zobowiązuje się do ( a) wylogowania się z konta na koniec każdej sesji, ( b ) zachowania poufności hasła i nie udostępniania go innym osobom, oraz ( c ) niezwłocznego zawiadomienia ChatRandom o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu hasła lub konta, lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. ChatRandom jest uprawniony do zachowań zawartych w instrukcji przedstawionych podczas otrzymania hasła, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do wymienionych punktów. Zgadzasz się nie obchodzić, wyłączać lub w inny sposób zakłócać funkcji i usług związanych z bezpieczeństwem, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakichkolwiek treści, lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z usług lub ich treści.

6 ) Prawa własności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w między nim, a ChatRandom, wszystkie prawa, tytułu i dobra zawarte na stronie internetowej, w jej treści i usługach, w tym również wszystkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, wynalazki, know- how, wszystkie inne prawa własności intelektualnej, są własnością wyłącznie ChatRandom lub jej licencjodawców, są ważne i skuteczne, i są chronione przepisami prawa Stanów Zjednoczonych w dziedzinie własności intelektualnej i innych przepisach. Każda próba użycia, rozpowszechniania, odtworzenia kodu źródłowego, lub przeprojektowanie informacji, kodu, filmów, materiałów tekstowych lub wizualnych, grafiki, lub modułów umieszczonych na stronie internetowej, w jakimkolwiek innym celu jest zabronione. ChatRandom i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w na stronie internetowej, w jej usługach i treści.

Prawa autorskie: Między Tobą, a ChatRandom, przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie treści i usługi zawarte na stronie internetowej, takie jak tekst, grafika, logo, ikony, filmy, zdjęcia, media, dane, nagrania audio, elementy wizualne, animacje, oprogramowanie oraz inne informacje i materiały, stanowią własność i prawa autorskie do nich posiada ChatRandom lub jej dostawcy, których chroni amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Udziela się zgody na kopiowanie i drukowanie elektronicznej wersji strony internetowej lub treści, wyłącznie w celu korzystania z witryny sieci Web w celu osobistym lub w inny sposób do celów komercyjnych, pod warunkiem, że wszystkie wydruki zawierają wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe, oraz inne stosowne prawa własności intelektualnej oraz znaki zastrzeżone i adnotacje. Wszelkie inne zastosowanie, w tym powielanie, modyfikacja, dystrybucja, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub odtwarzanie, ze strony internetowej, treści lub usługi, są surowo zabronione.

Znaki towarowe Znaki towarowe, znaki usługowe, logo, hasła, nazwy handlowe i stroje firmowe użyte na tej stronie internetowej są własnością ChatRandom lub jej licencjodawców. Bez uszczerbku dla powyższego, " ChatRandom " jest znakiem towarowym ChatRandom . Nieuprawnione wykorzystanie znaku towarowego z ChatRandom może być naruszeniem federalnego lub stanowego prawa dotyczącego znaków towarowych. Wszelkie nazwy firm trzecich lub znaki towarowe wymienione na stronie internetowej nie stanowią, ani nie sugerują powiązania, poparcia lub rekomendacji przez ChatRandom lub z ChatRandom przez osoby trzecie .

7) Twoje zabezpieczenie ChatRandom

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić CHATRANDOM, jej władze, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, podmioty zależne, powiązane, licencjodawców, partnerów, dostawców usług i inne osoby działające z nim w porozumieniu, przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, roszczeniami, szkodami, obowiązkami, żądaniami, kosztami i długami, także kosztami związanymi z obsługą prawną, w związku z roszczeniami złożonymi przez użytkownika lub w jego imieniu lub przez osoby trzecie z powodu lub związanymi Z ( A ) połączeniem, wysyłaniem, lub poddaniem LUB WYKORZYSTANIEm strony internetowej, jej treści lub usług; ( B ) naruszeniem WARUNKÓW obowiązującego prawa lub praw CHATRANDOM lub osób trzecich, W TYM PRAW AUTORSKIch , mienia lub prawa do prywatności , oraz (c ) każde oświadczenie, według którego wyrządziłeś szkodę osobie trzeciej .

8) Użytkownik – generowanie treści

a) Usługi telekomunikacyjne: Strona internetowa może zawierać pola, w których można zostawić komentarz lub opinię, obszar czatu, blogi, tablicę ogłoszeń, grupy dyskusyjne, fora, loterie, konkursy, gry, społeczności, kalendarze, i / lub inne wiadomości lub zaprojektowane urządzenia komunikacyjne tak, aby umożliwić Tobie i innym komunikowanie się z ChatRandom i innymi użytkownikami strony internetowej (ogólnie " Usługi komunikacyjne "). Opinie wyrażone w usługach komunikacyjnych odzwierciedlają wyłącznie opinie użytkowników i mogą nie odzwierciedlać opinii ChatRandom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego wypowiedzi na stronie internetowej mogą być dostępne dla innych. Zgadzasz się pisać, wysyłać i odbierać wiadomości i materiały, które są zgodne z zasadami i odnoszą się do szczególnych usług komunikacyjnych.

b) Czynności zakazane: Użytkownik zgadza się, że następujące działania są zabronione i stanowią istotne naruszenie niniejszego Regulaminu. Lista nie jest wyczerpująca, a ChatRandom zastrzega sobie prawo do określenia, jakiego rodzaju postępowanie uzna za niewłaściwe korzystanie ze strony internetowej. W przypadku niewłaściwego użytkowania, ChatRandom lub wyznaczona przez niego jednostka, może podejmować środki zapobiegawcze według własnego uznania.

Tytułem przykładu, bez ograniczania się do poniższych przykładów, zgadzasz się, że podczas korzystania z witryny, jej treści, usług lub komunikatorów, nie będziesz:

 1. Używać witryny, jej treści i usług do celów lub podejmowania jakichkolwiek działań wbrew lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym prawom, przepisom, kodeksom lub zasadom.
 2. Naruszać kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do poszczególnych usług komunikacji.
 3. Podejmować się żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury strony internetowej i innych działań, które mogą negatywnie wpłynąć na wydajność strony internetowej lub ograniczać/uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie z usług komunikacyjnych lub strony internetowej.
 4. Używać witryny sieci Web do nieuprawnionego framingu lub linkowania, lub łączył się przez automaty, boty, agentów, oprogramowania do scrapingu, skrypty, inteligentne wyszukiwarki lub inne podobne środki dostępu do zawartości lub usług.
 5. Zbierać, kopiować, powielać, publikować ani udostępniać jakichkolwiek treści lub usług, lub jakichkolwiek innych materiałów i informacji dostępnych na stronie internetowej podmiotom spoza witryny sieci Web, w jakikolwiek sposób, lub jakichkolwiek innych materiałów lub informacji dostępnych na stronie.
 6. Zniesławiać, dokuczać, wykorzystywać, nękać, prześladować, poniżać, grozić ani dyskryminować innych, lub w inny sposób naruszać praw (takich jak prawo do prywatności) innych osób lub ujawniać informacje osobiste np. oczerniając ich.
 7. Publikować, zamieszczać, przesyłać, rozprowadzać lub rozpowszechniać jakichkolwiek zniesławiających, naruszających praw lub zabronionych prawem tematów, nazw, materiałów, treści, wideo, plików graficznych, audio, napisów, lub informacji o np. znęcaniu się nad zwierzętami, nadużywaniu narkotyków lub substancji odurzających, wypadkach, trupach i podobnych przedmiotach. Nie masz uprawnień, aby publikować treść, która zawiera grafikę przedstawiającą nieuzasadnioną przemoc (wobec siebie lub innych) lub pokazuje Ciebie lub kogoś podczas ataku, upokorzonego lub zranionego.
 8. Wgrywać lub pobierać plików, które zawierają oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej lub innymi prawami, chyba, że jesteś ich właścicielem lub kontrolujesz prawa oraz tytuły, lub otrzymałeś wszystkie niezbędne zezwolenia lub prawa.
 9. Wysyłać lub przesyłać plików, które zawierają wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie innego komputera .
 10. Używać witryny sieci web do udostępnienia niezamówionych reklam lub materiałów promocyjnych, spamu, piramid, łańcuszków, lub podobnych form nielegalnej reklamy lub zaproszeń lub sondaży lub ankiet.
 11. Zbierać w jakikolwiek sposób informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail, bez ich zgody.
 12. Pobierać dowolnych plików lub materiałów zamieszczane przez innych użytkowników w usługach komunikacyjnych, o których wiesz lub powinieneś wiedzieć, że nie mogą być rozpowszechniane w ten sposób.
 13. Fałszować bądź usuwać informacji o autorze, notatek prawnych lub innych powiadomień, lub znaków własności lub etykiet pochodzenia źródła.
 14. Ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom używania i korzystania z usług komunikacyjnych.
 15. Wykonywać żadnych innych działań, które , w opinii ChatRandoma, narażają go lub którąkolwiek stronę trzecią do wyciągnięcia odpowiedzialności prawnej lub na szkodę dowolnego typu.
 16. Jeśli używasz, przeglądasz, czy uzyskałeś dostęp do witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, lub jeśli wielokrotnie naruszyłeś niniejsze warunki lub prawa autorskie osób trzecich, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia uprawnienia lub przyznanego Ci prawa przez ChatRandom i zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w imię prawa i sprawiedliwości.

  c) Materiały użytkownika: Za wszelką treść, komentarze, poglądy, informacje, dane, teksty, wideo, zdjęcia, podpisy, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, programy, kody, nagrania audio, dźwięki, muzyka, materiały audiowizualne, funkcje interaktywne, opinie, dokumentacja, dyskusje, newsy, artykuły, wiadomości, komentarze, listy i inne materiały, oglądane na, dostępne za pośrednictwem, wyświetlane na, wysłane do, przesyłane strumieniowo lub rozprowadzane lub udostępnione przez witrynę internetową, jej usługi lub komunikatory przez użytkowników lub inne osoby trzecie ( "Materiały Użytkownika" ) odpowiadają ściśle osoby, od których pochodzą dane materiały użytkownika i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wykorzystujesz materiały użytkownika na własne ryzyko i ChatRandom zrzeka się odpowiedzialności za dane zawarte w materiałach użytkownika. ChatRandom nie sprawdza, monitoruje, ani nie podpisuje się pod żadnymi materiałami dowolnego użytkownika lub licencjodawców, ani żadnymi opiniami, rekomendacjami lub poradami wyrażonymi w nimi, ani nie ręczy za ich rzetelność. W żadnym wypadku ChatRandom lub jej dostawcy lub agenci nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały użytkownika.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ChatRandom może skanować lub monitorować materiały użytkownika, ChatRandom i wyznaczone przez niego organy mają prawo(ale nie obowiązek) według własnego uznania do wstępnego skanowania, monitorowania, odmowy, usuwania , przeniesienia, zawieszenia, zablokowania i / lub ograniczenia dostępu do serwisu oraz jego treści lub materiałów użytkownika, które są dostępne za pośrednictwem strony internetowej. Musisz zrozumieć, że za pomocą tej witryny, możesz być narażony na materiały użytkownika, że mogą zawierać materiały uznawane za obraźliwe lub które mogą zawierać nagość lub inne materiały dla dorosłych lub erotyczne. Niektóre treści na tej stronie internetowej mogą Cię obrażać. Jeśli uważasz, że zawartość narusza niniejsze warunki użytkowania, "otaguj" lub "oflaguj" oglądane wideo, aby przesłać je do naszego wglądu. Zgadzasz się, że sam oceniasz i ponosisz wszelkie ryzyko związane z używaniem lub narażeniem się na wszelkie materiały umieszczone przez innych użytkowników.

  Bez uszczerbku dla powyższego, ChatRandom oraz wyznaczone organy mają prawo czasowo lub na stałe usunąć, blokować , zawiesić lub ograniczyć uprawnienia Twojego konta lub dostęp do strony internetowej lub jakiejkolwiek zawartości lub materiałów użytkownika materiałów, które naruszają niniejsze warunki lub są w inny sposób niewłaściwe, lub obraźliwe w uznaniu ChatRandom, w tym m.in. usunięcie lub zastąpienie przekleństw i innych nieodpowiednich słów. Zgadzasz się, że ChatRandom nie ponosi odpowiedzialności za takie usuwanie, blokowanie, zawieszenie lub ograniczenie lub którekolwiek z działań podjętych na mocy niniejszej sekcji.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się , że nie opiera swojej wiedzy na tej stronie internetowej lub jakiejkolwiek zawartości usług dostępnych na lub za pośrednictwem witryny sieci web. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w materiałach użytkownika lub hiperłączach osadzonych w nich, ani za rezultaty uzyskane w wyniku korzystania z tych informacji. W żadnym wypadku ChatRandom lub jej dostawcy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez poleganie na materiałach użytkownika.

  Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez prawo autorskie lub przypadki wyraźnie określone w niniejszej umowie, zgadzasz się nie kopiować, rozpowszechniać, retransmitować, publikować lub wykorzystywać komercyjnie pobranych treści bez wyraźnej zgody ChatRandom i właścicieli praw autorskich. Użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, ani dawać dostępu do lub korzystania z tej strony internetowej lub usługi. Nie możesz korzystać z tej strony internetowej lub jej zawartości lub usług w dowolnym czasie do celów niezgodnych z prawem lub zakazanych w tych warunkach i ogłoszeniach na stronie internetowej oraz nie zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi prawami lokalnymi, stanowymi, federalnymi, krajowymi i międzynarodowymi statutami, przepisami, rozporządzeniami, zarządzeniami, dekretami, przepisami, kodeksami, poleceniami, przepisami lub traktatami rządu lub organu regulacyjnego w jakiejkolwiek jurysdykcji. Użytkownik nie może korzystać z witryny w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, ograniczyć lub zakłócić korzystanie innych użytkowników z witryny sieci Web lub jej usług lub zawartości. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do stron WWW za pośrednictwem hackingu lub jakichkolwiek innych środków niedozwolonych. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania jakiejkolwiek zawartości lub usług w jakikolwiek sposób, które nie są celowo udostępnione dla niego za pośrednictwem strony internetowej.

  d) Zgłoszenia: Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za materiały użytkownika, które udostępnia, wyświetla, dzieli się z innymi, streamuje, wysyła e-mailem, transmituje lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem strony internetowej lub usługi ( "zgłoszenia" ). Wszystkie zgłoszenia są przedmiotem niniejszego Regulaminu i zobowiązujesz się, że nie złożysz wniosku naruszającego niniejszego Regulaminu. Musisz pamiętać, że ChatRandom nie gwarantuje poufności w odniesieniu do wszelkich składanych zgłoszeń. ChatRandom nie jest zobowiązany do opublikowania lub wykorzystania jakichkolwiek zgłoszeń i może usuwać, blokować, zawiesić, zakończyć lub ograniczyć dostęp do każdego zgłoszenia w dowolnym czasie, według własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ChatRandom ma prawo do usuwania, blokowania, zawieszenia, przerwania lub ograniczenia Twojego zgłoszenia lub konta lub dostępu do strony internetowej, jej treści lub usług, na stałe lub tymczasowo, bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli ChatRandom uzna, że były, albo zostały uznane przez innych użytkowników (raz lub wielokrotnie), obraźliwe w zgłoszeniu czy korzystaniu z serwisu, usług lub treści naruszające niniejsze Warunki. Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli jest składany wniosek "pominęcie ", "oflagowane", "raport" lub "oznaczony" przez innych użytkowników raz lub kilka razy do powyższych powodów, to zastrzegamy sobie prawo do wykonywania powyższych czynności. Zgadzasz się, że ChatRandom nie ponosi odpowiedzialności za takie usunięcie, blokowanie, zawieszenie, zakończenia lub ograniczenia lub którekolwiek z działań podjętych na mocy niniejszej sekcji. Naruszenia warunków użytkowania może spowodować zgłoszenie ostrzeżenia lub usunięcie konta . W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub stałego zamknięcia konta lub wypowiedzenia lub zablokowania dostępu do serwisu, jego treści lub usług.

  Dokonując zgłoszenia, użytkownik oświadcza, że jego zgłoszenie jest prawdziwą, własną, oryginalną pracą, i nie narusza jakichkolwiek praw innych osób lub podmiotów, i że ty,oraz każda inna osoba, wymieniona lub przedstawiona w zgłoszeniu pozbywa się roszczeń wobec ChatRandom lub jej organów wykorzystujących, delegujących, kopiujących, modyfikujących, przekazujących lub rozpowszechniające zgłoszenie lub jakąkolwiek jego część. Użytkownik oświadcza , że posiada wszelkie prawa, tytuły i korzyści, w tym prawa autorskie, do swojego zgłoszenia, oraz posiada wszelkie niezbędne licencje i komunikaty dotyczące treści swojego zgłoszenia i zgody oraz prawa do użytkowania, pisania, kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przesyłania strumieniowego lub wysyłania zgłoszenia. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swojego zgłoszenie i jesteś właścicielem materiałów oraz ponosisz konsekwencje składania i przesyłania strumieniowego, transmisji, wyświetlania i publikowania materiałów w serwisie. Oceniasz i ponosisz wszelkie ryzyko związane z ujawnieniem ewentualnych zgłoszeń.

  Dokonując zgłoszenia, przyznajesz ChatRandom i jego licencjobiorcom, nabywcom i wyznaczonym organom nieodwołalne, koncesjonowane, przenoszone, polegające na sub-licencjonowaniu (przez wiele poziomów licencjobiorców), wieczyste, obowiązujące na całym świecie, nieodpłatne, w pełni opłacony z góry, niewyłączne prawo i licencje, według własnego uznania, do wykorzystywania, rozpowszechniania, przesyłania strumieniowego, reprodukowania, publikowania, modyfikowania, kopiowania, łączenia, adaptowania, tłumaczenia, wynajmowania, sprzedawania, odsprzedawania, wykonywania lub wyświetlania (publicznie lub w inny sposób), udostępnia w trybie online lub w formie elektronicznej, przekazywania i wykonywania, i tworzenia dzieł pochodnych do Twojego zgłoszenia (w całości lub w części), wraz z imieniem, nazwiskiem lub jego częścią i miastem/krajem stałego pobytu, w gestii ChatRandom, na stronie internetowej lub w innym miejscu, do używania, kopiowania, adaptacji, rozpowszechniania lub włączenia całości lub części Twojego zgłoszenia w innej reklamie, promocji, badaniach, analizie lub innych materiałach w dowolnym formacie lub na nośniku lub kanałach znanych obecnie, lub później rozwiniętych. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa do wglądu do takiego wykorzystania, a wszelkich roszczeń opartych na tytule, prywatności, poufności, reklamie, zniesławieniu, przywłaszczeniu, własności intelektualnej i podobnych należności wykorzystujących Twojego zgłoszenie. Niniejszym udzielasz każdemu użytkownikowi portalu, jej treści i usług, niewyłączną licencję na przeglądanie, używanie i dostęp do zgłoszeń w serwisie dozwolonych przez funkcjonalności serwisu i zgodnie z niniejszymi warunkami.

  9) Wskazówki i procedury składania roszczeń praw autorskich lub naruszenia praw własności intelektualnej

  ChatRandom może , w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, wyłączyć i / lub zakończyć korzystanie z Serwisu, treści lub usług przez użytkowników, którzy naruszają własność intelektualną. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, prosimy o dostarczenie do pełnomocnika ChatRandom ds. praw autorskich zawiadomienie zawierające następujące informacje:

  1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innej strony zainteresowanej własnością intelektualną,
  2. opis dzieła chronionego prawami autorskimi lub innej własności intelektualnej, które Twoim zdaniem zostały naruszone;
  3. opis miejsca, w którym znajduje się materiał, który narusza prawa autorskie na stronie internetowej (podanie adresu URL w treści wiadomości e-mail jest najlepszym sposobem, aby pomóc ChatRandom szybko zlokalizować zawartość),
  4. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail :
  5. oświadczenie, że zakładasz, że zakwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo ;
  6. oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje w zawiadomieniu są prawdziwe oraz , że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej, lub jesteś upoważniony do działania w imię właściciela praw autorskich lub intelektualnych.
  7. Jeśli uważasz, w dobrej wierze , że zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostało niewłaściwie złożony przez ChatRandom przeciwko Tobie, DMCA umożliwia wysłanie ChatRandom odpowiedzi.

   Zawiadomienia i odpowiedzi muszą spełniać obowiązujące wówczas wymogi ustawowe nałożonych przez DMCA patrz http://www.copyright.gov/ aby poznać szczegóły. Zawiadomienia o zastrzeżeniach praw autorskich lub innego naruszenia praw własności intelektualnej i przeciwdziałaniu należy przesłać do pełnomocnika ChatRandom ds. praw autorskich za pomocą :

   Adres do korespondencji: ChatRandom, Inc 244 5th Ave. # 1835, New York, NY 10001
   E-mail: [email protected]

   Upewnij się, że wiesz, czy treści, które widziałeś na ChatRandom naruszają Twoje prawa autorskie. Jeśli nie jesteś pewien, jakie masz prawa, lub czy prawa autorskie zostały naruszone, należy najpierw skontaktować się z radcą prawnym. Należy pamiętać, że mogą wystąpić niekorzystne skutki prawne w Twoim, jeśli bezpodstawnie lub w złej wierze zgłosisz naruszenie praw autorskich za pomocą tej procedury .

   Proszę także zwrócić uwagę, że informacje zawarte w niniejszej informacji prawnej mogą zostać przekazane osobie, która dostarczyła materiały podejrzane nielegalnej treści.

Śledź nas: