Polityka prywatności Chatrandom

Ostatnie zmiany: 5/25/18

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") dotyczy Usług Chatrandom dostarczonych przez Cogroup Limited, wszystkie dane użytkownika zbierane, przetwarzane lub w inny sposób wykorzystywane są przez Chatrandom do celów zgodnych z prawem do świadczenia Usług, na które użytkownik wyraził zgodę poprzez akceptację naszych Warunków Korzystania z Usługi. Chcielibyśmy, abyście wiedzieli kilka rzeczy o naszych praktykach dotyczących prywatności.

Chatrandom wykorzystuje standardowe protokoły bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Robiąc to, prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia swoich praw i obowiązków. Wykazuj się rozsądkiem dokonując wyborów dotyczących informacji, które udostępniasz online i innym użytkownikom. Chatrandom z dumą współpracuje z naszą społecznością, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne środowisko dla wszystkich.

Staramy się być przejrzyści i informować o naszych praktykach dotyczących prywatności. Staramy się wyjaśniać w prostym języku, jakie są nasze zasady, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. Wyznaczyliśmy Specjalistę ds. Prywatności, który jest dostępny poprzez kontakt z nami pod adresem [email protected]. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dalszych wyjaśnień na temat polityki, aby zgłosić naruszenie tej lub innych zasad lub wycofać wszelkie zgody lub pozwolenia udzielone nam na wykorzystanie Twoich danych do celów dostarczania tobie naszych usług.

Ponadto niniejsza Polityka Prywatności oraz nasze protokoły dotyczące przetwarzania danych i prywatności są wynikiem opinii wielu ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, prawa, techniki i inżynierii produktu. Przede wszystkim chcemy, abyście zrozumieli, że wasza prywatność jest dla nas bardzo ważna, i będziemy współpracować z wami, aby ją chronić, a także bezpieczeństwo i radość naszej społeczności.

 

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY ORAZ ODBIERAMY

Ogólnie. Możemy zbierać dane osobowe, w tym dane wrażliwe i inne informacje. "Dane Osobowe" oznaczają informacje umożliwiające identyfikację, które pozwolą nam określić rzeczywistą tożsamość i skontaktować się z konkretną żywą osobą. Dane Wrażliwe obejmują informacje, komentarze lub treści (np. filmy, profil, komentarze), które ewentualnie podajesz, mogą ujawnić dane osobowe w wybranym przez Ciebie zakresie. Przekazując nam Dane Wrażliwe wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych Wrażliwych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Możemy również zbierać informacje geolokacyjne za Twoją zgodą. Możemy zbierać te informacje za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub powiązanych usług online. Korzystając z Usługi, upoważniasz nas do gromadzenia, analizowania i przechowywania danych związanych ze świadczeniem Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów, w tym przechwyconych treści, przesyłanych za pośrednictwem Usługi, urządzenia lub innych metod komunikacji, na które użytkownik wyraził zgodę, w celu zapewnienia przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania i utrzymania standardów społeczności.

Informacje, które podasz. W trakcie korzystania z tych Usług, pobierając, instalując i korzystając z dowolnej aplikacji mobilnej lub uzyskując dostęp do Usług i korzystając z nich za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w celu umożliwienia dostępu do funkcji Chatrandom niektóre informacje będą przekazane nam. Wymagane informacje - w tym między innymi typ urządzenia, adres IP, system operacyjny, informacje o przeglądarce, usługi lokalizacyjne i pliki cookie - niezbędne do świadczenia Usług.

Takie informacje są gromadzone pasywnie w celu świadczenia i ulepszania tych Usług. Korzystanie z tych usług oznacza wyrażenie zgody na przekazanie takich informacji. Przypomina się użytkownikom, że kontrolują ustawienia swoich urządzeń, w tym między innymi ustawienia plików cookie, usługi geolokalizacji i są oni odpowiedzialni za zrozumienie i dostosowanie ustawień używanego sprzętu lub oprogramowania.

Użytkownik zgadza się, że przed skorzystaniem z naszych Usług, miał możliwość zapoznania się z naszymi Warunkami Użytkowania i niniejszą Polityką Prywatności, a także wyraził zgodę na te warunki. Informacje omówione w tej sekcji są niezbędne do świadczenia tych Usług, w przeciwieństwie do informacji omówionych w sekcji poniżej, podanie tych informacji jest automatyczne i nie można z nich zrezygnować, w przeciwieństwie do ustawień lub funkcji omawianych w sekcji Funkcje Dodatkowe poniżej.

Funkcje komunikacji wewnętrznej są domyślnie włączone, aby Chatrandom mógł przekazywać ważne informacje dotyczące twojego użycia, jeśli to konieczne. Takie komunikaty mogą nie podlegać pewnym postanowieniom dotyczącym wyłączenia, jak omówiono poniżej, dla wszystkich klas użytkowników. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące funkcji komunikacyjnych, możesz skontaktować się z Chatrandom pod adresem [email protected]. Możemy wymagać od Użytkowników, którzy nie zarejestrowali konta, dostarczenia dodatkowych informacji w celu rozwiązania ewentualnych problemów lub wątpliwości związanych z prywatnością.

Udzielanie informacji dla Posiadaczy Kont lub Użytkowników Niektórych Funkcji

W trakcie korzystania z Usługi, w celu uzyskania dostępu do funkcji lub włączenia niektórych usług, które mogą być oferowane teraz lub w przyszłości. Może być wymagane podanie danych osobowych, które mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny i numer telefonu.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie z funkcji tej Usługi zależy od użytkownika. Użytkownik decyduje, czy chce korzystać z pewnych funkcji lub funkcjonalności, wszelkie te dane osobowe są podawane dobrowolnie.

Wszelkie elementy logowania, w tym nazwy użytkowników lub hasła generowane podczas rejestracji konta, muszą być chronione przez rejestrującego się użytkownika. Zaleca się, aby nie udostępniać tych informacji innym, a rejestrujący się użytkownik jest odpowiedzialny za całą działalność związaną z jego kontem.

Informacje o użytkowaniu

Za pośrednictwem tej usługi możesz przesyłać strumieniowo lub w inny sposób dostarczać treści generowane przez użytkownika, pewne funkcje i funkcjonalności, które mogą być dostępne dla użytkowników, mogą umożliwić utworzenie profilu użytkownika lub opublikowanie innej treści. Wszystkie takie funkcje pozwalają ujawnić pewne wybrane przez Ciebie dane osobowe. Użytkownicy zgadzają się, że ostateczna odpowiedzialność za szczegóły, informacje i / lub treści, które udostępniają publicznie innym użytkownikom należy do ich obowiązków. Zdecydowanie odradza się użytkownikom udostępnianie danych finansowych, adresu domowego lub innych poufnych informacji. Użytkownicy zgadzają się i rozumieją, że takie informacje, które udostępniają, są według ich uznania, Chatrandom nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za te osobiste decyzje. Chatrandom może podjąć decyzję o podjęciu działań naprawczych według własnego uznania, gdy uzna, że określone działania naruszają nasze warunki i postanowienia lub inne ustawy i przepisy.

Informacje z innych źródeł. My i zewnętrzni dostawcy usług, z których możemy skorzystać, mogą korzystać z usług analitycznych w celu oceny i poprawy komfortu korzystania z naszych usług. Takie dane i informacje będą agregowane i wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia informacji o twoim użytkowaniu, w zakresie niezbędnym do zapewnienia usług, które wskazałeś jako interesujące.

W zakresie, w jakim te usługi korzystają, lub zawierają linki do stron internetowych osób trzecich ("Usługi Stron Trzecich"). Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki związane z prywatnością ani za treść Usług stron trzecich, Chatrandom nie jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności ani za zawartość tych witryn lub usług, a obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z Polityką Prywatności na tych stronach internetowych w celu potwierdzenia, że rozumie i akceptuje ich zasady.

Rezygnacja z niektórych funkcji. Dostosowując ustawienia przeglądarki, sprzętu lub urządzenia mobilnego zgodnie z wymaganiami producenta lub operatora, możesz wyłączyć niektóre funkcje w ustawieniach prywatności. Rozumiesz, że Twoim obowiązkiem jest dokonanie tych zmian w celu podjęcia tej decyzji. Informujemy również, że rezygnacja z takich usług może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Usługi.

Wszystkim Użytkownikom zaleca się, aby byli odpowiedzialni za konfigurację ustawień na swoim urządzeniu. W zakresie, w jakim podałeś dodatkowe informacje w procesie rejestracji Konta, możesz zrezygnować ze zmian w ustawieniach Prywatności lub Komunikacji, które zostały przez Ciebie autoryzowane w procesie rejestracji konta, kontaktując się z [email protected].

Chatrandom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prywatność związane z korzystaniem z tych usług. Dalsze korzystanie z tych usług jest uwarunkowane wyborem wybranych ustawień i konfiguracji odpowiednich dla urządzenia oraz sposobu korzystania z tych usług.

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE ZBIERANE

Ogólnie. Możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie, aby:

 • dostarczać i ulepszać nasze usługi oraz zarządzać naszą działalnością;
 • zapewniać obsługę klienta;
 • analizować korzystanie ze swoich usług w celu opracowania funkcji i dostarczenia interesujących Cię treści.
 • gromadzić informacje analityczne w celu poprawy funkcjonalności Usługi.
 • sprawdzać, czy masz prawo do korzystania z niektórych funkcji usługi, kontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoje skargi lub korzystać z praw wynikających z naszych Warunków Korzystania.
 • lub wykonywać funkcje lub usługi w inny sposób opisane w momencie pobierania.
 • wykrywanie i zwalczanie oszustw lub innych nielegalnych lub nieautoryzowanych działań, zgodnie z naszymi Warunkami Użytkowania lub innymi pokrewnymi zasadami, poprzez zbieranie i analizowanie danych użytkownika (w tym tekstu, obrazów lub innych treści), które mogą stanowić nielegalne lub niedozwolone działania związane z użytkownikami.
 • Przeprowadzanie analizy danych w celu poprawy doświadczenia użytkownika i opracowania środków zaradczych przeciwko nielegalnym lub nieautoryzowanym działaniom.
 • Zachowanie danych (które mogą zawierać obrazy tekstowe, audio lub inną zawartość), aby zapobiec powtórzeniom, lub jeśli wykryte zostaną wzorce zdarzeń związanych z nadużyciem lub nielegalną działalnością.
 • Zapewnianie zgodności, rejestrując wnioski o zgodę i rezygnację związane z informacjami zbieranymi automatycznie lub dobrowolnie, zgodnie z wymogami RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wspieranie organów ścigania i innych agencji, zgłaszając nielegalną działalność, o ile zostaną nam one przedstawione, i uważamy, że nasze działania są uzasadnione.
 • Egzekwowanie naszych Warunków lub zasad włączonych

Podstawa prawna do wykorzystywania i przetwarzania danych

Aby używać lub przetwarzać informacje w sposób opisany powyżej, opieramy się na następujących podstawach prawnych:

Przetwarzamy Twoje dane tylko tak długo, jak mamy do tego odpowiednią podstawę prawną, aby zapewnić Ci usługi, o które prosiłeś, oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z realizacji Umowy, którą zawarłeś z nami, akceptując nasze Warunki Użytkowania.

Twoje Dane i Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem, które nam przekazano, a mianowicie do ulepszenia naszych usług i analizy danych użytkowania, aby zapewnić, że nasza platforma pozostaje bezpieczną i przyjemną społecznością dla wszystkich lub w jakimkolwiek celu, który naszym zdaniem jest bezpośrednio związany z tymi uzasadnionymi celami.

Przetwarzamy lub wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę. Zastrzegamy sobie prawo do żądania przedłużenia Twojej zgody, jeśli uważamy, że jakikolwiek proces lub użycie wykracza poza zakres celów, na które początkowo wyraziłeś zgodę. W takim przypadku możemy dodatkowo poprosić o zgodę poprzez komunikację w aplikacji lub inne środki upoważnione przez nas do kontaktowania się z Tobą. Przez cały czas możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie lub przetwarzanie swoich danych, kontaktując się z nami pod adresem [email protected], w którym to przypadku Twoja prośba zostanie skierowana do naszego Specjalisty ds. Prywatności.

Jak wiadomo, wycofanie zgody lub rezygnacja z niektórych danych w niektórych przypadkach uczyni nasze usługi niedostępnymi dla ciebie.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE INFORMACJE

Oprócz udostępniania wymienionego powyżej, aby umożliwić funkcjonalność Usługi, użytkownik Chatrandom wyraża zgodę na to, aby jego treści były widoczne dla innych użytkowników Usługi w stopniu zgodnym z zatwierdzonymi ustawieniami.

Dane osobowe. Nie udostępniamy danych osobowych innym osobom, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności lub w przypadku, gdy poinformujemy Cię o tym fakcie i damy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych. Możemy udostępniać dane osobowe:

Dostawcy usług. Od czasu do czasu możemy zatrudniać zewnętrznych dostawców usług w celu realizacji pewnych funkcji lub funkcjonalności tej usługi (w tym, między innymi, moderacji, wsparcia technicznego lub przetwarzania płatności), te osoby trzecie będą zobowiązane do obsługi wszystkich danych i informacji zgodnie z tymi zasadami.

Wybierając zaufanych dostawców usług stron trzecich, rozumieją oni, że przekazujemy im nasze standardy ochrony danych i dążymy do zapewnienia, że wszelkie dane, które przetwarzają lub przechowują, są zgodne z niniejszą Polityką Prywatności i wymogami obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

W zakresie, w jakim dane są przekazywane użytkownikom z krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG") innym użytkownikom spoza EOG, w zakresie, w jakim obsługa lub przetwarzanie danych obejmuje usługi dostawcy zewnętrznego, nasze umowy z tym dostawcą obejmują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inne odpowiednie zabezpieczenia umożliwiające transfer danych z EOG do innych krajów, w celu związania ich zobowiązaniami do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych, które podejmujemy na mocy ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Inne sytuacje

Możemy ujawnić Twoje dane, w tym dane osobowe:

W odpowiedzi na wezwanie sądowe lub podobne żądanie dochodzeniowe, nakaz sądowy lub wniosek o współpracę ze strony organów ścigania lub innej agencji rządowej; w celu ustalenia lub wykonania naszych praw; do obrony przed roszczeniami prawnymi; lub w inny sposób wymagany przez prawo. W takich przypadkach możemy podnieść lub odstąpić od wszelkich zastrzeżeń prawnych lub dostępnych nam uprawnień.

Kiedy uważamy, że ujawnienie jest właściwe w związku z próbami zbadania, zapobieżenia lub podjęcia innych działań w związku z nielegalną działalnością, podejrzeniem oszustwa lub innym przestępstwem; do ochrony i obrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych użytkowników, naszych pracowników lub innych osób; w celu przestrzegania obowiązujących przepisów lub współpracy z organami ścigania; lub w celu egzekwowania naszych warunków i zasad.

Zgodnie z warunkami użytkowania i zgodnie z niniejszą polityką prywatności wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikatów, danych i treści od Chatrandom dotyczących korzystania z Usług, w celu poprawy funkcjonalności platformy, zapewnienia satysfakcjonującego doświadczenia użytkownika i zgodności z Warunkami Użytkowania.

W zakresie Chatrandom może oferować konfiguracje, teraz lub w przyszłości, pozwalające Ci zrezygnować z takich komunikatów lub możesz zrezygnować za pośrednictwem bezpośredniego żądania. Takie wybory są udzielane użytkownikowi lub zezwolenia są od niego uzyskiwane, jeśli uważamy, że jest to wskazane lub konieczne w przypadku, gdy jakakolwiek funkcja, treść lub komunikacja mogą wykraczać poza zakres wstępnej zgody udzielonej nam przez użytkownika.

Jeśli uważasz, że nowa funkcja, treść lub komunikacja nie jest czymś, na co wyraziłeś zgodę lub w inny sposób wykorzystuje dane przesłane do nas w trakcie korzystania z tych usług, zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z naszym Specjalistą ds. Prywatności bezpośrednio pod adresem [email protected] i żądanie natychmiastowej rezygnacji z funkcji, zawartości lub komunikacji, przy założeniu, że wyłączenie funkcji, treści lub komunikacji istotnych dla świadczonych przez nas Usług sprawi, że Usługa będzie dla Ciebie niedostępna w większości przypadków.

Informacje zagregowane i / lub nieosobowe. O ile nie zabroniono w przepisach obowiązujących w jurysdykcji, w której zamieszkujesz, pamiętaj, że w zakresie, w jakim wyraziłeś na to zgodę, możemy wykorzystywać i udostępniać informacje nieosobowe, które zbieramy w dowolnej z powyższych okoliczności. Możemy również udostępniać je podmiotom stowarzyszonym i stronom trzecim w celu opracowania i dostarczania ukierunkowanych reklam w naszej usłudze oraz na stronach internetowych lub aplikacjach stron trzecich, a także w celu analizowania i raportowania wyświetlanych reklam.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Mimo, że nasza Usługa jest usługą ogólnej publiczności, wymagamy, aby nasi Użytkownicy byli w wieku ustawowym wymaganym do zawarcia umowy. Ta usługa nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 lat. Jeśli dowiemy się, że pobraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13 lat bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy tę informację. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od lub na temat dziecka w wieku poniżej 13 lat, skontaktuj się z nami [email protected].

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Kodeks Cywilny Kalifornii Sekcja 1798.83 zezwala zarejestrowanym Właścicielom Kont Chatrandom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawnienia danych osobowych stronom trzecim lub zmiany ustawień prywatności w zakresie, w jakim są one dostępne. Użytkownik może zrezygnować z komunikacji lub zażądać zmian związanych z prywatnością, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

W zakresie, w jakim jesteś Użytkownikiem tych Usług bez zarejestrowanego konta, takie żądania mogą być składane, ale Chatrandom zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie, w jaki takie żądania mogą być obsługiwane, pewne postanowienia dotyczące rezygnacji, które mogą nie być dostępne dla niezarejestrowanych Użytkowników, mogą zostać zrealizowane poprzez zaprzestanie korzystania z tych Usług.

ZGODA NA PRZETWARZANIE MIĘDZYNARODOWE

Jesteśmy rozwijającą się korporacją mającą użytkowników i działalności w wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej. Opracowaliśmy praktyki dotyczące danych mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji, ale prosimy użytkowników o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych w jurysdykcji, w której przebywają. Jak stwierdzono w niniejszej Polityce Prywatności, uznajesz, że ostateczna odpowiedzialność za informacje, które zdecydujesz się udostępnić, należy do Ciebie.

BRAK PRAW STRON TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności nie tworzy praw możliwych do wyegzekwowania przez strony trzecie ani nie wymaga ujawnienia jakichkolwiek danych osobowych dotyczących użytkowników witryny.

STRONY LUB USŁUGI STRON TRZECICH

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostawcy usług stron trzecich lub usługi zewnętrzne, takie jak sklep z aplikacjami (np. iTunes lub Google Play) mogą gromadzić pewne informacje związane z korzystaniem z Usługi, takie jak Informacje Osobiste, Informacje o Płatnościach, Informacje Geolokacyjne i inne dane na temat użytkowania. Nie mamy kontroli nad gromadzeniem takich informacji przez sklep z aplikacjami stron trzecich, a wszelkie takie zbieranie lub używanie będzie podlegać stosownym politykom prywatności tej strony trzeciej.

Usługa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli nad praktykami dotyczącymi prywatności ani zawartością tych stron. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani politykę prywatności tych witryn stron trzecich. Podczas odwiedzania jakichkolwiek innych witryn internetowych należy sprawdzić obowiązującą politykę prywatności i warunki użytkowania stron trzecich.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od daty podanej na początku niniejszej Polityki Prywatności. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. Wszelkie takie zmiany będą publikowane w Usłudze. Uzyskując dostęp do Usługi po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce Prywatności, uznaje się, że zaakceptowałeś takie zmiany. Należy pamiętać, że w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo korzystanie z Informacji podlega Polityce Prywatności obowiązującej w momencie, gdy gromadzimy Informacje. Prosimy o regularne sprawdzanie tej Polityki Prywatności.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz pytania odnośnie tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected] z “Polityka Prywatności” w tytule. W sprawie wszelkich innych pytań prosimy skorzystać z informacji dostępnych w Warunkach Korzystania w celu kontaktu z nami.