Chatrandom Zasady fakturowania

Chociaż nasze podstawowe funkcje czatu wideo są oferowane Użytkownikom za darmo, niektóre dodatkowe funkcje lub usługi są dostępne do zakupu zgodnie z opublikowanymi warunkami płatności, a dostęp do tych funkcji może wymagać rejestracji konta.

Chatrandom nie przetwarza ani nie przechowuje Twoich informacji o płatności; wszystkie płatności są przetwarzane za pośrednictwem zaufanego procesora stron trzecich, SegPay.

Uzyskanie dostępu do usług SegPay będzie wymagać przeskierowania do ich portalu płatności i zaakceptowania warunków i zasad prywatności SegPay. Wszystkie informacje umożliwiające identyfikację osoby, w tym metoda płatności, są przesyłane, przechowywane i przetwarzane bezpośrednio w SegPay podczas procesu płatności, a nie Chatrandom.

Wszystkie pytania i zapytania dotyczące transakcji SegPay należy kierować tutaj. Wszelkie pytania dotyczące warunków lub dalszych problemów związanych z SegPay należy kierować do WSPARCIE ROZLICZANIA Z SEGPAY.

Zakupy, transakcje lub subskrypcje usług - udostępniane na Chatrandom.com - są dyskretnie rozliczane na wyciągu bankowym lub kartą kredytową SegPay. Użytkownicy są odpowiedzialni za utrzymywanie swojego konta i ustawień za pośrednictwem SegPay w powiązaniu z usługami Chatrandom za pośrednictwem portalu samoobsługowego tutaj.

Użytkownik rozumie i zgadza się poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług Chatrandom, że te Warunki Płatności są włączone do Warunków Korzystania z Usługi oraz warunków świadczenia usług, na które Użytkownik się zgodził.

Jeśli korzystanie z usług Chatrandom lub problemy z płatnościami powodują problemy lub spory, które nie zostały rozwiązane po skontaktowaniu się z SegPay, możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego. Zaleca się, aby Chatrandom mógł podjąć działania naprawcze w celu odzyskania płatności za usługi, do których uzyskano dostęp, które są zwracane do SegPay. Jeśli kwestionujesz poniesione opłaty lub nie jesteś w stanie rozwiązać problemu z fakturowaniem, radzimy skontaktować się z Chatrandom w celu wydania postanowienia, które, według ich uznania, leży w najlepszym interesie społeczności Chatrandom.

Dodatkowe warunki:

Ceny i warunki usług są takie, jak opublikowano. Możesz zrezygnować w każdej chwili. Anulowanie usług lub funkcji będzie przetwarzane natychmiast, chociaż dostęp może być kontynuowany do końca danego cyklu rozliczeniowego. Użytkownikom zaleca się dostosowanie ustawień płatności w dowolnym okresie zawieszenia.

Brak zwrotów

W przypadku niewykorzystanych dni obowiązywania okresu subskrypcji usługi nie oferujemy zwrotów, podziału proporcjonalnego ani kredytów za anulowanie przesłane w trakcie cyklu rozliczeniowego.

Niewłaściwe wykorzystanie procesu płatności lub fakturowania stanowi naruszenie naszych Zasad Dopuszczalnego Użytkowania.